top of page

Kysymyksiä sähköpotkulaudasta, vastaajana poliisi.

Missä sähköpotkulaudalla saa ajaa ja minkälaista nopeutta voi käyttää?

"Sähköpotkulaudalla voi ajaa jalkakäytävällä, mutta nopeus saa olla enimmillään 15 km/h. Lisäksi jalkakäytävällä ajaessa täytyy ensisijaisesti huomioida jalankulkijat ja noudattaa erityistä varovaisuutta. Täyttä 25 km/h vauhtia saa ajaa pyöräteillä, tien pientareella ja kaduilla."

Pitääkö sähköpotkulautaillessa käyttää suojakypärää?

"Kypärä ei ole pakollinen, mutta se on erittäin suositeltavaa. Polkupyöräilijoiden säännöissä tosin sanotaan, että kypärää pitää käyttää. Kypärän käyttämättä jättämisestä ei kuitenkaan rangaista nykylainsäädännön mukaan."

Pitääkö sähköpotkulaudassa olla valot?

"Sähköpotkulaudoissa pitää olla ajovalo ja vähintään heijastin takana. Vuoden vaihteessa päivitetyssä laissa ajovaloa ei vaadita kiinteästi asennettuna. Sähköpotkulaudan ajovalo voi olla esimerkiksi ns. otsalamppu. Tärkeää on kuitenkin se, että valo tarvittaessa sähköpotkulautailijalta löytyy. Lisäksi laki vaatiin äänimerkinantolaitteen."

Voiko sähköpotkulaudalla ajaa ns. kakspäällä?

"Kaikki mitä ei ole erikseen kielletty, on sallittua. Vuoden vaiheessa voimaan tullut laki ei tätä erikseen kiellä. Mikäli sähköpotkulaudalla ajaminen on kakspäällä teknisesti mahdollista, niin silloin se on sallittua."

Mitä jos sähköpotkulaudasta poistetaan nopeudenrajoittimet ja 25 km/h ylitetään?

"Laissa on rakenteelliseksi nopeudeksi määritelty 25 km/h. Mikäli sähköpotkulaudan rakenteellinen nopeusraja ylitetään, niin silloin sähköpotkulaudalle pitäisi hankkia mm. liikennevakuutus. Poliisi kyllä silmämääräisesti pystyy havaitsemaan ylinopeutta ajavat sähköpotkulautailijat. Mikäli ylinopeutta ajavia sähköpotkulautoja liikenteessä tavataan, niin poliisi koeajaa ja tutkaa sähköpotkulaudan. Jos rakenteellinen nopeus ylitetään, niin siitä seuraa automaattisesti sakot."

Onko sähköpotkulaudoille asetettu jokin tietty ikäraja?

"Mitään laissa säädettyä ikärajaa ei ole. Sähköpotkulauta ei kuitenkaan ole mikään lelu, joten vanhemmilta toivotaan tarkkaa harkintaa sähköpotkulaudan hankinnassa."

Voiko sähköpotkulaudalla ajaa humaltuneena tai päihteiden vaikutuksen alaisena?

"Lain mukaan sähköpotkulautailija rinnastetaan polkupyöräilijään, joten mitään virallista promille rajaa ei ole. Mikäli kuljettaja aiheuttaa ympäristölleen vaaraa, voi poliisi kuitenkin antaa sakot. Poliisi ei kuitenkaan puhalluta, mutta voi muilla keinoin todeta kuljettajan päihteiden vaikutuksen alaiseksi. Samaa lakia noudatetaan myös polkupyöräilijöiden kohdalla. Katso juttu tästä!

Yllämainitut kysymykset ja vastaukset Komisaario Heikki Kallion haastattelusta Ruutu.fi:ssä

Lähde: Ruutu.fi

Edit: 6.5.2015 Saimme tarkennuksia ja korjauspyynnön poliisilta yllä mainittua haastattelua koskien.

1. Sähköpotkulauta lukeutuu ”kevyeksi sähköajoneuvoksi”, mutta se ei ole itsestään tasapainottuva, niin sillä ei ainakaan periaatteessa saisi ajaa jalkakäytävällä.

2. Kyydittämisestä on maininta asetus ajoneuvon käyttämisestä tiellä. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257#L6P42

42 § Henkilökuljetus polkupyörällä ja kevyellä sähköajoneuvolla(30.12.2015/1612)

1. Polkupyörällä tai kevyellä sähköajoneuvolla ei saa kuljettaa useampia henkilöitä kuin mille se on rakennettu. Polkupyörän ja kevyen sähköajoneuvon kuljettajan sekä matkustajan ja tavaran yhteenlaskettu massa ei saa ylittää 250 kilogrammaa. (30.12.2015/1612)

2. Kaksipyöräisellä polkupyörällä saa viisitoista vuotta täyttänyt henkilö kuljettaa yhtä enintään kymmenvuotiasta lasta ja kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö kahta enintään kuusivuotiasta lasta. Lapsen kuljettaminen on kuitenkin sallittua vain, jos polkupyörässä on lasta varten sopiva istuin ja tarkoituksenmukaiset jalkojen suojukset. Kuljetettaessa kahta lasta tulee polkupyörässä olla kaksi erillistä jarrulaitetta.

Sähköpotkulaudalla tieliikenteessä, poliisi vastasi kysymyksiimme.


Ajankohtaista
Uutiset ja tiedotteet
Tykkää meistä
  • Facebook Classic
  • Instagram Social Icon
  • Google Classic
Edulliset Sähköpotkulaudat
bottom of page